Wiki FIT ČVUT v Praze » Platforma pro hodnocení kvality algoritmů
Last modified by Administrator on 2014-02-07, 11:54
From version 7.1
edited by Pavel Kordík
on 2014-02-06, 19:25
To version 8.1
edited by Pavel Kordík
on 2014-02-06, 19:25
Change comment: There is no comment for this version

Content changes

... ... @@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3 3 Platforma zatím obsahuje 4 dedikované výpočetní servery (storm1...storm4). Infrastruktura je na následujícím obrázku
4 4
5 -[[image:gitlab3.png]]
5 +[[image:gitlab3s.png]]
6 6
7 7 Pokud chcete platformu provozovat na jiné fakultě, kontaktuje Tomáše Bartoně (tomas.barton@fit.cvut.cz), který vám poradí, jakým způsobem celou infrastrukturu zprovoznit. Je to proces netriviální, ale výsledek stojí za to.
8 8

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation