Wiki FIT ČVUT v Praze » Platforma pro hodnocení kvality algoritmů
Last modified by Administrator on 2014-02-07, 11:54
From version 14.1
edited by Pavel Kordík
on 2014-02-07, 07:50
To version 15.1
edited by Pavel Kordík
on 2014-02-07, 07:50
Change comment: There is no comment for this version

Content changes

... ... @@ -8,11 +8,11 @@
8 8
9 9 Dále přikládáme obrázky demonstrující funkčnost platformy.
10 10
11 -[[image:mesos-screenshots.png]]
11 +[[image:mesos-screenshot.png]]
12 12
13 13 Na tomto obrázku můžeme sledovat, jak Mesos rozdistribuoval výpočet vyhodocení kvality algoritmu kombinatorické optimalizace (předmět MI-PAA).
14 14
15 -[[image:ci-screenshots.png]]
15 +[[image:ci-screenshot.png]]
16 16
17 17 Výpisy vyhodnocovaného algoritmu jsou vráceny zpět do Gitlab CI a student je může sledovat skrze okno terminálu integrované do uživatelského rozhraní.
18 18

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation