Wiki FIT ČVUT v Praze » Platforma pro hodnocení kvality algoritmů
Last modified by Administrator on 2014-02-07, 11:54
From version 11.1
edited by Pavel Kordík
on 2014-02-07, 07:37
To version 12.1
edited by Pavel Kordík
on 2014-02-07, 07:44
Change comment: There is no comment for this version

Content changes

... ... @@ -4,8 +4,10 @@
4 4
5 5 [[image:gitlab3s.png]]
6 6
7 -Pokud chcete platformu provozovat na jiné fakultě, kontaktuje Tomáše Bartoně (tomas.barton@fit.cvut.cz), který vám poradí, jakým způsobem celou infrastrukturu zprovoznit. Je to proces netriviální, ale výsledek stojí za to.
7 +Pokud chcete platformu provozovat na vaší univerzitě, kontaktuje Tomáše Bartoně (tomas.barton@fit.cvut.cz), který vám poradí, jakým způsobem celou infrastrukturu zprovoznit. Je to proces netriviální, ale výsledek stojí za to. Pokud máte zájem platformu využít v rámci výuky na ČVUT, můžeme vám poskytnout přístup.
8 8
9 +Dále přikládáme obrázky demonstrující funkčnost platformy.
10 +
9 9 [[image:mesos-screenshots.png]]
10 10
11 11 Na tomto obrázku můžeme sledovat, jak Mesos rozdistribuoval výpočet vyhodocení kvality algoritmu kombinatorické optimalizace (předmět MI-PAA).

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation