Rozvojové projekty » Portál pro prezentaci a samoorganizaci kapacit výzkumných týmů

Portál pro prezentaci a samoorganizaci kapacit výzkumných týmů

Last modified by Jakub Jirůtka on 2013-10-04, 10:53

Popis problému, který projekt odstraní

Zvenku fakulty není vidět, v čem jsme dobří a na čem aktuálně bádáme, stránky výzkumných skupin jsou zastaralé, protože se složení a kapacity výzkumných týmů poměrně dynamicky mění.

Jak projekt zlepší situaci na fakultě (univerzitě)

Vytvoří portál, který umožní výzkumným skupinám prezentovat v jednotné formě své kapacity, projekty, relevantní diplomové práce apod.

Odkazy na dokumenty a materiály projektu

Created by Pavel Kordík on 2013-09-18, 21:57

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation