Rozvojové projekty » Modul pro Závěrečné (kvalifikační) práce
Last modified by Jakub Jirůtka on 2013-10-04, 10:57
From version 2.2
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-09-23, 09:18
To version 3.1
edited by Daniel Matocha
on 2013-09-23, 10:54
Change comment: There is no comment for this version

Metadata changes

Document author
XWiki.jirumatjondakn

Content changes

... ... @@ -1,5 +1,5 @@
1 1 === Popis problému, který projekt odstraní ===
2 -Stávající systém pro administraci a zadávání kvalifikačních prací je funkčně i uživatelsky nevyhovující. Uživatelům z řad studentů neposkytuje základní informace o stavu schvalování témat. Zadavatelům prací nabízí pouze velmi omezené možnosti při vypisování a správě témat. Administrativní zaměstnancům, pak stávající systém nenabízí žádné možnosti evidence splněných úkolů. Vedoucím zaměstnancům neposkytuje žádné přidané informace o zpracování úkolů svých podřízených.
2 +Stávající systém pro administraci a zadávání kvalifikačních prací je funkčně i uživatelsky nevyhovující. Uživatelům z řad studentů neposkytuje základní informace o stavu schvalování témat. A nenabízí přehledné prostředí pro jejich výběr. Zadavatelům prací nabízí pouze velmi omezené možnosti při vypisování a správě témat. Administrativní zaměstnancům, pak stávající systém nenabízí žádné možnosti evidence splněných úkolů. Vedoucím zaměstnancům neposkytuje žádné přidané informace o zpracování úkolů svých podřízených.
3 3 === Jak projekt zlepší situaci na fakultě (univerzitě)===
4 4
5 5 === Odkazy na dokumenty a materiály projektu===

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation