Rozvojové projekty » Modul pro Závěrečné (kvalifikační) práce

Modul pro Závěrečné (kvalifikační) práce

Last modified by Jakub Jirůtka on 2013-10-04, 10:57

Popis problému, který projekt odstraní

Stávající systém pro administraci a zadávání kvalifikačních prací je funkčně i uživatelsky nevyhovující. Uživatelům z řad studentů neposkytuje základní informace o stavu schvalování témat. A nenabízí přehledné prostředí pro jejich výběr. Zadavatelům prací nabízí pouze velmi omezené možnosti při vypisování a správě témat. Administrativní zaměstnancům, pak stávající systém nenabízí žádné možnosti evidence splněných úkolů. Vedoucím zaměstnancům neposkytuje žádné přidané informace o zpracování úkolů svých podřízených. 

Odkazy na dokumenty a materiály projektu

Created by Daniel Matocha on 2013-09-23, 09:11

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation