GitMan (GitLab Manager)

Changes for document GitMan (GitLab Manager)

Last modified by Jan Vlnas on 2013-10-04, 01:59
From version 1.3
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-10-04, 01:07
To version 2.1
edited by Jan Vlnas
on 2013-10-04, 01:59
Change comment: +samostatná aplikace

Metadata changes

Document author
XWiki.vlnasjirutjakn

Content changes

... ... @@ -17,7 +17,7 @@
17 17 Zadání
18 18 ------
19 19
20 -Navrhněte a implementujte komponentu/rozšíření do GitLab (formou [Rails Engine](http://guides.rubyonrails.org/engines.html)), které vyučujícím usnadní práci se zakládáním repositářů pro výuku v předmětech.
20 +Navrhněte a implementujte samostatnou aplikaci, případně komponentu/rozšíření pro GitLab (formou [Rails Engine](http://guides.rubyonrails.org/engines.html)), které vyučujícím usnadní práci se zakládáním repositářů pro výuku v předmětech.
21 21
22 22 ### Funkční požadavky
23 23
... ... @@ -42,12 +42,16 @@
42 42 ### Nefunkční požadavky
43 43
44 44 1. Implementace:
45 - 1. Komponenta bude implementována jako [Rails Engine](http://guides.rubyonrails.org/engines.html),
46 - 1. bude ji možné snadno zakomponovat do GitLabu, a to pouze s minimem nezbytných úprav kódu samotného GitLabu (přidání do navigační lišty),
47 - 1. bude přednostně využívat knihovny již obsažené v GitLabu.
45 + 1. Komponenta bude implementována jako samostatná webová aplikace, nebo jako rozšíření do GitLabu ve formě [Rails Engine](http://guides.rubyonrails.org/engines.html),
46 +1. Implementace formou samostatné aplikace
47 + 1. Využívá webový framework jako např. [Ruby on Rails](http://www.rubyonrails.org/) nebo [Sinatra](http://www.sinatrarb.com). Výběr frameworku zdůvodněte.
48 +1. Implementace formou rozšíření GitLabu
49 + 1. bude jej možné snadno zakomponovat do GitLabu, a to pouze s minimem nezbytných úprav kódu samotného GitLabu (přidání do navigační lišty),
50 + 1. bude přednostně využívat knihovny již obsažené v GitLabu.
48 48 1. Datové zdroje:
49 49 1. Komponenta bude využívat [KOSapi](https://kosapi.fit.cvut.cz) (RESTful API); jako zdroj informací o předmětech, studentech, vyučujících a jejich vzájemných vazbách,
50 - 1. KOSapi se bude dotazovat _on-demand_ (na data, která zrovna potřebuje), tj. _nebude_ data _dávkově_ načítat do vlastní databáze (využití HTTP cache to nevylučuje, naopak).
53 + 1. KOSapi se bude dotazovat _on-demand_ (na data, která zrovna potřebuje), tj. _nebude_ data dávkově načítat do vlastní databáze (využití HTTP cache to nevylučuje, naopak).
54 + 1. Samostatná aplikace také využívá [GitLab API](http://api.gitlab.org/) pro správu repozitářů a skupin.
51 51 1. Uživatelská zkušenost:
52 52 1. Komponenta bude snadno použitelná,
53 53 1. dlouho trvající akce (vytváření repositářů) budou spouštěné asynchronně,

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation