Integrace GitLab s Jenkins CI

Changes for document Integrace GitLab s Jenkins CI

Last modified by Jakub Jirůtka on 2013-09-30, 19:40
From version 2.1
edited by Jan Vlnas
on 2013-09-30, 18:55
To version 3.1
edited by Jan Vlnas
on 2013-09-30, 18:55
Change comment: There is no comment for this version

Content changes

... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1 # Současný stav
2 2
3 -FIT provozuje systém [[GitLab]] pro správu kódu a systém [[Jenkins]] pro _continuous integration_ (CI).
3 +FIT provozuje systém [[Main.GitLab]] pro správu kódu a systém [[Main.Jenkins]] pro _continuous integration_ (CI).
4 4
5 5 Oba systémy fungují nezávisle na sobě. GitLab nemá příliš dobrou podporu pro CI mimo [vlastní CI server](http://gitlab.org/gitlab-ci/). Pro Jenkins existuje [rozšíření pro podporu GitLabu](https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Gitlab+Hook+Plugin), toto rozšíření však funguje pouze jednosměrně (z GitLabu na Jenkins).
6 6

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation