Git Wiki

Git Wiki

Last modified by Jakub Jirůtka on 2014-10-09, 19:05
  • Typ práce: diplomová
  • Určeno pro zaměření: Webové inženýrství, Softwarové inženýrství
  • Vedoucí: Ing. Jakub Jirůtka

Zadání

Navrhněte a implementujte wiki systém s následujícími vlastnostmi. Wiki bude podporovat vícero wiki syntaxí (formou modulů); požadované jsou AsciiDoc a Markdown. Bude podporovat ploché jmenné prostory a ACL nastavitelné per jmenný prostor. Jako jediné úložiště bude využívat sadu Git repositářů, přičemž každý jmenný prostor bude separátní repositář (z důvodu řízení ACL).
Vedle přímého přístupu přes Git bude poskytovat webové rozhraní umožňující wiki prohlížet, editovat a spravovat. Editor bude pracovat s čistým textem v dané syntaxi (tj. žádný WYSIWYG) a poskytovat živý náhled vyrenderovaného dokumentu.
Wiki systém implementujte v jazyce Ruby, JavaScript/Node.js, příp. Python. Kód musí být srozumitelný a řádně otestovaný.

Tags:
Created by Jakub Jirůtka on 2014-10-09, 19:05

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation