Evidence stravenek

Changes for document Evidence stravenek

Last modified by Jakub Jirůtka on 2013-09-30, 01:41
From version 1.3
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-09-30, 01:24
To version 2.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-09-30, 01:41
Change comment: There is no comment for this version

Content changes

... ... @@ -35,7 +35,7 @@
35 35 ### Nefunkční požadavky
36 36
37 37 1. „Multi-tenancy“:
38 - 1. Jednu instanci aplikace budou moci vyívat více oddělení (skupin zaměstnanců), kde každé bude mít přiděleného svého správce.
38 + 1. Aplikace bude připravena pro budoucí poití více odděleními (skupinami zaměstnanců), kde každé bude mít přiděleného svého správce. Nemusí být implementované všechny s tím související funkcionality, ale je potřeba to brát v úvahu při návrhu.
39 39 1. Platforma:
40 40 1. Aplikace bude implementována v jazyce Ruby a frameworku [Ruby on Rails](http://rubyonrails.org/) aktuálních verzí (platí pro MI-RUB).
41 41 1. Persistence:

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation