Evidence stravenek

Evidence stravenek

Last modified by Jakub Jirůtka on 2013-09-30, 01:41

Současný stav

Každý měsíc R. Skořepová (účetní FIT) rozesílá zaměstnancům e-mail s připomínkou, aby nahlásili případnou změnu v počtu stravenek, které chtějí na příští měsíc dostat. V případě, kdy zaměstnanec chce méně stravenek než obvykle, na tento e-mail odpoví a pí. Skořepová si to někde poznamená. Stejným způsobem se tato agenda řeší i na SVTI FEL a nejspíš dalších pracovištích ČVUT.

Problém

 1. Dochází ke zbytečnému spamování zaměstnanců.
 2. Zaměstnanci ani účetní nemají jasný přehled o nahlášeném počtu stravenek, vše se řeší jen přes e-mail.
 3. Nahlašování změn na delší období dopředu je problematické.

Zadání

Navrhněte a implementujte jednoduchou webovou aplikaci, která bude řešit výše uvedené problémy. Aplikace bude poskytovat rozhraní pro zaměstnance a pro správce (účetní). 

Funkční požadavky

 1. Rozhraní pro zaměstnance umožní uživateli:
  1. zobrazit přehled svých stravenek na příští měsíce,
  2. nastavit implicitní počet stravenek na nové měsíce,
  3. změnit požadovaný počet stravenek na příští měsíce;
   1. pokud ještě neuplynula nastavená lhůta pro změny.
 2. Rozhraní pro správce/účetní umožní uživateli:
  1. zobrazit tabulku nahlášeného počtu stravenek na aktuální a příští měsíc;
   1. pro zaměstnance, za které odpovídá,
   2. s možností exportu do CSV,
  2. nastavit implicitní lhůtu pro změnu počtu stravenek,
  3. změnit lhůtu pro změnu počtu stravenek na příští měsíc(e).

Nefunkční požadavky

 1. „Multi-tenancy“:
  1. Aplikace bude připravena pro budoucí použití více odděleními (skupinami zaměstnanců), kde každé bude mít přiděleného svého správce. Nemusí být implementované všechny s tím související funkcionality, ale je potřeba to brát v úvahu při návrhu.
 2. Platforma:
  1. Aplikace bude implementována v jazyce Ruby a frameworku Ruby on Rails aktuálních verzí (platí pro MI-RUB).
 3. Persistence:
  1. Data budou ukládaná do relační databáze PostgreSQL, nebo dokumentové databáze MongoDB.
 4. Zabezpečení:
  1. Autentizace uživatelů bude probíhat proti LDAP serveru,
  2. prostřednictvím knihovny OmniAuth.
 5. Testování:
  1. Aplikace bude pokrytá jednotkovými a integračními testy.
 6. Licence:
  1. Aplikace bude využívat výhradně open-source knihovny a komponenty.
Created by Jakub Jirůtka on 2013-09-30, 01:23

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation