Parser a renderer AsciiDocu v JavaScriptu

Parser a renderer AsciiDocu v JavaScriptu

Last modified by Jakub Jirůtka on 2014-10-10, 00:24
  • Typ práce: bakalářská
  • Určeno pro zaměření: Softwarové inženýrství, Web a multimédia, Teoretická informatika
  • Vedoucí: Ing. Jakub Jirůtka

Zadání

Cílem práce je implementovat knihovnu pro práci s textovým formátem AsciiDoc v JavaScriptu.

  1. Prostudujte si specifikaci AsciiDoc a existující parsery, především Asciidoctor.
    2. Implementujte nativní port Asciidoctor parseru v JavaScriptu – pro použití v client-side aplikacích běžících ve webovém prohlížeči. Parser musí podporovat všechny vlastnosti syntaxe AsciiDoc (včetně rozšíření Asciidoctoru) s maximální mírou kompatibility.
    3. Dále pro tento parser implementujte renderer do HTML5, a to způsobem, který umožní jeho snadné přizpůsobení.

Zaměřte se na výkonové parametry parseru i rendereru a malou velikost výsledné knihovny. Kód musí být dobře strukturovaný, řádně otestovaný a rozumně okomentovaný.

Tags:
Created by Jakub Jirůtka on 2014-10-10, 00:24

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation