Usermap (databáze)

Changes for document Usermap (databáze)

Last modified by Jakub Jirůtka on 2015-05-06, 18:04
From version 7.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2015-01-20, 13:42
To version 8.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2015-02-12, 23:51
Change comment: přidán popis k atributu cvutStudium

Content changes

... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15 |cvutPrivateHomePage | * osobní domovská stránka
16 16 |cvutPrivatePhone | * soukromé telefonní číslo
17 17 |cvutRoom | ID místnosti/í v EXT_UMAP
18 -|cvutStudium | * TODO
18 +|cvutStudium | * informace o studiu (viz níže)
19 19 |exchDepartment | * ID pracoviště (organizační jednotky); na pozici 3-7 (např. 013**13136**)
20 20 |exchPersonalId | osobní číslo
21 21 |givenName | křestní jméno
... ... @@ -31,7 +31,29 @@
31 31
32 32 ~* //Atributy přístupné pouze uživateli s vyššími právy. Ostatní atributy jsou viditelné i pro anonymního uživatele.//
33 33
34 +=== cvutStudium ===
34 34
36 +Tento atribut obsahuje informace o studiu. Jde o //multi-value// atribut – jedna hodnota pro každé studium.
37 +
38 +Hodnota tohoto atributu se skládá z 8–9 položek oddělených dvojtečkou. Kromě první položky jsou všechny prefixované dvouznakovým kódem. První položka se skládá ze dvou částí oddělených spojovníkem.
39 +
40 +
41 +|= Pozice |= Prefix |= Význam |= Příklady
42 +| 1.a | | ID studia v KOSu | 1234567
43 +| 1.b | | ??? | 130
44 +| 2 | DBF | pořadové číslo fakulty | 8
45 +| 3 | SP | ministerský kód studijního programu | N1801
46 +| 4 | TP | typ studijního programu ([[číselník KOS kódů>>https://kosapi.fit.cvut.cz/projects/kosapi/wiki/ProgrammeType]]) | B, N, D
47 +| 5 | FS | forma studia ([[číslník KOS kódů>>https://kosapi.fit.cvut.cz/projects/kosapi/wiki/StudyForm]]) | P, K, D
48 +| 6 | SS | stav studia ([[číselník KOS kódů>>https://kosapi.fit.cvut.cz/projects/kosapi/wiki/StudyState]]) | S, P, K
49 +| 7 | LK | ??? | LK1
50 +| 8 | SC | ??? | SC420
51 +| 9 | SO | studijní obor (pokud je zvolený) | 1801T044
52 +
53 +**Příklad:** ##cvutStudium: 1234567-130:DBF8:SPN1801:TPN:FSP:SSS:LK1:SC420:SO1801T044:##
54 +
55 +
56 +
35 35 = Databáze EXT_UMAP =
36 36
37 37 == Tabulky ==

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation