Usermap (databáze)

Changes for document Usermap (databáze)

Last modified by Jakub Jirůtka on 2015-05-06, 18:04
From version 6.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2014-04-05, 00:01
To version 7.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2015-01-20, 13:42
Change comment: There is no comment for this version

Content changes

... ... @@ -24,6 +24,7 @@
24 24 |kosUserIdF**x** | * ID studia v KOS, kde **x** je pořadové číslo fakulty (např. F8 je FIT)
25 25 |mail | e-mailové adresy
26 26 |passwordExpirationTimestamp | * datum expirace hesla ve formátu //YYYYMMDDhhmmss'Z'//
27 +|photoAccessibility | * viditelnost fotky (pozn.: vlastní fotky jsou uložené v systému CARD); 1 – nikomu, 2 – sám sobě, 3 – pouze přihlášeným, 4 – všem.
27 27 |preferredEmail | preferovaná e-mailová adresa
28 28 |sn | příjmení
29 29 |rolesTypeB | * byznys role z IdM

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation