Usermap (databáze)

Changes for document Usermap (databáze)

Last modified by Jakub Jirůtka on 2015-05-06, 18:04
From version 5.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2014-04-04, 16:18
To version 6.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2014-04-05, 00:01
Change comment: přidán atribut passwordExpirationTimestamp

Content changes

... ... @@ -23,6 +23,7 @@
23 23 |kosStatusF**x** | * stav studia ([[číselník KOS kódů>>https://kosapi.fit.cvut.cz/projects/kosapi/wiki/StudyState]]), kde **x** je pořadové číslo fakult
24 24 |kosUserIdF**x** | * ID studia v KOS, kde **x** je pořadové číslo fakulty (např. F8 je FIT)
25 25 |mail | e-mailové adresy
26 +|passwordExpirationTimestamp | * datum expirace hesla ve formátu //YYYYMMDDhhmmss'Z'//
26 26 |preferredEmail | preferovaná e-mailová adresa
27 27 |sn | příjmení
28 28 |rolesTypeB | * byznys role z IdM

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation