Usermap (databáze)

Changes for document Usermap (databáze)

Last modified by Jakub Jirůtka on 2015-05-06, 18:04
From version 4.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2014-03-18, 12:59
To version 5.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2014-04-04, 16:18
Change comment: přidány další atributy

Content changes

... ... @@ -11,6 +11,9 @@
11 11 |cvutPhone | ID telefonu/ů v EXT_UMAP
12 12 |cvutPosition | * popis pracovní funkce (volný text, nastavuje si zaměstnanec na webu Usermap)
13 13 |cvutPositionSyst | * ID volené pracovní pozice v EXT_UMAP
14 +|cvutPrivateEmail | * soukromá e-mailová adresa
15 +|cvutPrivateHomePage | * osobní domovská stránka
16 +|cvutPrivatePhone | * soukromé telefonní číslo
14 14 |cvutRoom | ID místnosti/í v EXT_UMAP
15 15 |cvutStudium | * TODO
16 16 |exchDepartment | * ID pracoviště (organizační jednotky); na pozici 3-7 (např. 013**13136**)

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation