Usermap (databáze)

Changes for document Usermap (databáze)

Last modified by Jakub Jirůtka on 2015-05-06, 18:04
From version 3.2
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-09-11, 20:54
To version 4.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2014-03-18, 12:59
Change comment: přidán atribut exchDepartment

Content changes

... ... @@ -13,6 +13,7 @@
13 13 |cvutPositionSyst | * ID volené pracovní pozice v EXT_UMAP
14 14 |cvutRoom | ID místnosti/í v EXT_UMAP
15 15 |cvutStudium | * TODO
16 +|exchDepartment | * ID pracoviště (organizační jednotky); na pozici 3-7 (např. 013**13136**)
16 16 |exchPersonalId | osobní číslo
17 17 |givenName | křestní jméno
18 18 |kosFormaF**x** | * forma studia ([[číslník KOS kódů>>https://kosapi.fit.cvut.cz/projects/kosapi/wiki/StudyForm]]), kde **x** je pořadové číslo fakulty

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation