Usermap (databáze)

Changes for document Usermap (databáze)

Last modified by Jakub Jirůtka on 2015-05-06, 18:04
From version 2.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-06-16, 19:43
To version 3.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-09-11, 20:53
Change comment: doplněny další atributy v People

Content changes

... ... @@ -5,18 +5,25 @@
5 5
6 6 == Záznamy People ==
7 7
8 -|= Atribut |= Popis
9 -|uid | login
10 -|givenName | křestní jméno
11 -|sn | příjmení
12 -|cn | celé jméno (vč. titulů)
13 -|exchPersonalId | osobní číslo
14 -|mail | e-mailové adresy
15 -|preferredEmail | preferovaná e-mailová adresa
16 -|cvutRoom | ID místnosti/í v EXT_UMAP
17 -|cvutPhone | ID telefonu/ů v EXT_UMAP
18 -|(objectClass) | role osoby (např. kosTeacherF3)
8 +|= Atribut |= Popis
9 +|uid | login
10 +|cn | celé jméno (vč. titulů)
11 +|cvutPhone | ID telefonu/ů v EXT_UMAP
12 +|cvutPosition | * popis pracovní funkce (volný text, nastavuje si zaměstnanec na webu Usermap)
13 +|cvutPositionSyst | * ID volené pracovní pozice v EXT_UMAP
14 +|cvutRoom | ID místnosti/í v EXT_UMAP
15 +|cvutStudium | * TODO
16 +|exchPersonalId | osobní číslo
17 +|givenName | křestní jméno
18 +|kosFormaF**x** | * forma studia ([[číslník KOS kódů>>https://kosapi.fit.cvut.cz/projects/kosapi/wiki/StudyForm]]), kde **x** je pořadové číslo fakulty
19 +|kosStatusF**x** | * stav studia ([[číselník KOS kódů>>https://kosapi.fit.cvut.cz/projects/kosapi/wiki/StudyState]]), kde **x** je pořadové číslo fakult
20 +|kosUserIdF**x** | * ID studia v KOS, kde **x** je pořadové číslo fakulty (např. F8 je FIT)
21 +|mail | e-mailové adresy
22 +|preferredEmail | preferovaná e-mailová adresa
23 +|sn | příjmení
24 +|rolesTypeB | * byznys role z IdM
19 19
26 +* Atributy přístupné pouze uživateli s vyššími právy. Ostatní atributy jsou viditelné i pro anonymního uživatele.
20 20
21 21
22 22 = Databáze EXT_UMAP =

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation