Usermap (databáze)

Changes for document Usermap (databáze)

Last modified by Jakub Jirůtka on 2015-05-06, 18:04
From version 1.9
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-06-15, 16:15
To version 2.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-06-16, 19:43
Change comment: doplnění popisu k pracovním pozicím a funkcím

Content changes

... ... @@ -1,4 +1,4 @@
1 -Usermap se skládá z LDAP databáze a přidružené relační databáze EXT_UMAP.
1 +Usermap se skládá z LDAP databáze a přidružené relační databáze EXT_UMAP.
2 2
3 3
4 4 = LDAP =
... ... @@ -125,11 +125,20 @@
125 125 | room_nr_en | VARCHAR2(255) | shodné s předchozím (kromě jediné chyby)
126 126
127 127
128 -=== Pozice ===
128 +=== Pracovní pozice ===
129 129
130 +Tabulka obsahuje tzv. volené či jmenované pracovní pozice (např. děkan, vedoucí oddělení, …). Ve webovém rozhraní Usermap se tyto zobrazují pod titulkem „Pozice na ČVUT“.
131 +
130 130 **Tabulka:** eud_vpositions
131 131
132 -TODO
134 +|= Název sloupce |= Datový typ |= Popis
135 +| id_position | NUMBER(38) | primární klíč
136 +| id_function | NUMBER(38) | ID pracovní funkce
137 +| id_org_unit | NUMBER(6) | ID organizační jednotky
138 +| text_cs | VARCHAR2(255) | název pozice (česky)
139 +| text_en | VARCHAR2(255) | název pozice (anglicky)
140 +| min_count | NUMBER(38) | ?
141 +| max_count | NUMBER(38) | ?
133 133
134 134
135 135 === Pracovní funkce ===
... ... @@ -138,7 +138,11 @@
138 138
139 139 **Tabulka:** eud_vfunctions
140 140
141 -TODO
150 +|= Název sloupce |= Datový typ |= Popis
151 +| id_function | NUMBER(38) | primární klíč
152 +| text_cs | VARCHAR2(255) | název funkce
153 +| text_en | VARCHAR2(255) | nepoužívá se (obsahuje stejnou hodnotu jako předchozí)
154 +| ordering | NUMBER(38) | ?
142 142
143 143
144 144 === Vyučující-KOS ===
... ... @@ -147,7 +147,11 @@
147 147
148 148 **Tabulka:** eud_vkos_teachers
149 149
163 +|= Název sloupce |= Datový typ |= Popis
164 +| peridno | NUMBER(38) | ID osoby v KOS
165 +| personal_number | NUMBER(10) | osobní číslo
150 150
167 +
151 151 == Diagram ==
152 152
153 153 {{yuml type="class" style="nofunky" scale="90"}}

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation