Seznam webů a aplikací

Changes for document Seznam webů a aplikací

Last modified by Jakub Jirůtka on 2017-02-19, 23:14
From version 6.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2016-02-24, 12:41
To version 7.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2016-02-24, 12:44
Change comment: přidány další aplikace ICT

Content changes

... ... @@ -14,8 +14,11 @@
14 14 | Granty FIT | http://granty.fit.cvut.cz | research, backoffice | teachers
15 15 | Hastebin | https://haste.fit.cvut.cz | dev | students, staff, public
16 16 | Jenkins | https://jenkins.fit.cvut.cz | ci, dev | staff
17 +| Katalog služeb | https://ict.fit.cvut.cz/catalogue | backoffice | staff
17 17 | Mail | https://imap.fit.cvut.cz | comm | students, staff
19 +| Majetek a inventář | https://ict.fit.cvut.cz/contract | backoffice | staff
18 18 | Otevřená Fakulta | http://otevreno.fit.cvut.cz | pr | public
21 +| Ovládání projektorů | https://ict.fit.cvut.cz/mar | | staff
19 19 | Portál BOZP | http://bozp.fit.cvut.cz | backoffice | staff
20 20 | ProgTest | https://progtest.fit.cvut.cz | edu | students, teachers
21 21 | Project FIT (Swinpro) | https://project.fit.cvut.cz | edu, teamwork, cvs, ci, wiki | students, teachers

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation