Rozvrhy ÚTVS (databáze)

Changes for document Rozvrhy ÚTVS (databáze)

Last modified by Miroslav Hrončok on 2016-04-26, 15:56
From version 1.2
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-06-04, 23:44
To version 2.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-06-21, 12:32
Change comment: převod do Markdown

Content changes

... ... @@ -1,60 +1,64 @@
1 -= Tabulky =
1 +# Tabulky
2 2
3 3 V databázi ÚTVS máme připravenou sadu pohledů, které zpřístupňují data potřebná pro sestavení rozvrhu.
4 4
5 5
6 -== Destinace ==
6 +## Destinace
7 7
8 8 Destinace pro výcvikové kurzy (vícedenní kurzy mimo areál školy).
9 9
10 10 **Tabulka:** v_destination
11 11
12 -|=Název sloupce |=Datový typ |=Popis
13 -| id_destination | smallint(10) | primární klíč
14 -| name | varchar(50) | název
15 -| url | varchar(250) | URL stránky na utvs.cvut.cz
12 +| Název sloupce | Datový typ | Popis |
13 +|-------------------|---------------|-------------------------------|
14 +| id_destination | smallint(10) | primární klíč |
15 +| name | varchar(50) | název |
16 +| url | varchar(250) | URL stránky na utvs.cvut.cz |
16 16
17 17
18 -== Haly ==
19 +## Haly
19 19
20 20 Sportoviště ÚTVS, ve kterých probíhá výuka.
21 21
22 22 **Tabulka:** v_hall
23 23
24 -|=Název sloupce |=Datový typ |=Popis
25 -| id_hall | smallint(6) | primární klíč
26 -| name | varchar(50) | název
27 -| url | varchar(250) | URL stránky na utvs.cvut.cz
25 +| Název sloupce | Datový typ | Popis |
26 +|-------------------|---------------|-------------------------------|
27 +| id_hall | smallint(6) | primární klíč |
28 +| name | varchar(50) | název |
29 +| url | varchar(250) | URL stránky na utvs.cvut.cz |
28 28
29 29
30 -== Vyučující ==
32 +## Vyučující
31 31
32 32 **Tabulka:** v_lectors
33 33
34 -|=Název sloupce |=Datový typ |=Popis
35 -| id_lector | tinyint(10) | primární klíč
36 -| title_before | varchar(50) | titul před jménem
37 -| name | varchar(50) | křestní jméno
38 -| surname | varchar(50) | příjmení
39 -| title_behind | varchar(50) | titul za jménem
40 -| pers_number | varchar(20) | osobní číslo (peridno v KOS)
41 -| url | varchar(250) | URL stránky na utvs.cvut.cz
36 +| Název sloupce | Datový typ | Popis |
37 +|-------------------|---------------|-------------------------------|
38 +| id_lector | tinyint(10) | primární klíč |
39 +| title_before | varchar(50) | titul před jménem |
40 +| name | varchar(50) | křestní jméno |
41 +| surname | varchar(50) | příjmení |
42 +| title_behind | varchar(50) | titul za jménem |
43 +| pers_number | varchar(20) | osobní číslo (peridno v KOS) |
44 +| url | varchar(250) | URL stránky na utvs.cvut.cz |
42 42
43 43
44 -== Sporty ==
47 +## Sporty
45 45
46 46 Tabulka sportů, které se na ÚTVS praktikují.
47 47
48 48 **Tabulka:** v_sports
49 49
50 -|=Název sloupce |=Datový typ |=Popis
51 -| id_sport | smallint(10) | primární klíč
52 -| short | varchar(50) | kód (3znaková zkratka)
53 -| sport | varchar(50) | název
54 -| description | text | popis
53 +| Název sloupce | Datový typ | Popis |
54 +|-------------------|---------------|-------------------------------|
55 +| id_sport | smallint(10) | primární klíč |
56 +| short | varchar(50) | kód (3znaková zkratka) |
57 +| sport | varchar(50) | název |
58 +| description | text | popis |
55 55
56 56
57 -== Zápisy studentů ==
61 +## Zápisy studentů
58 58
59 59 V této tabulce, nepřesně nazvané jako studenti, se eviduje zápis studenta na konkr. předmět v daný semestr. V jednom semestru zde student může mít i více záznamů. Záznamy se po několika letech promazávají.
60 60
... ... @@ -62,40 +62,41 @@
62 62
63 63 **Tabulka:** v_students
64 64
65 -|=Název sloupce |=Datový typ |=Popis
66 -| id_student | int(11) | primární klíč
67 -| personal_number | int(11) | osobní číslo (peridno v KOS)
68 -| kos_kod | varchar(20) | kód zapsaného předmětu TV v KOS
69 -| utvs | int(11) | ID zapsaného předmětu ÚTVS (v_subjects.id_subjects)
70 -| semester | varchar(10) | semestr zápisu
71 -| registration_date | timestamp | ?
72 -| tour | int(0) | příznak udávající, zda je zapsaný předmět kurz (0/1)
73 -| kos_code | int(0) | ?
69 +| Název sloupce | Datový typ | Popis |
70 +|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
71 +| id_student | int(11) | primární klíč |
72 +| personal_number | int(11) | osobní číslo (peridno v KOS) |
73 +| kos_kod | varchar(20) | kód zapsaného předmětu TV v KOS |
74 +| utvs | int(11) | ID zapsaného předmětu ÚTVS (v_subjects.id_subjects) |
75 +| semester | varchar(10) | semestr zápisu |
76 +| registration_date | timestamp | ? |
77 +| tour | int(0) | příznak udávající, zda je zapsaný předmět kurz (0/1) |
78 +| kos_code | int(0) | ? |
74 74
75 75
76 -== Předměty ÚTVS ==
81 +## Předměty ÚTVS
77 77
78 78 Předmětem je zde myšlena konkrétní instance vyučovaného sportu, v daný den a hodinu. Pokud bychom chtěli najít paralelu s KOSem, tak tato entita představuje sloučenou instanci předmětu a její paralelku.
79 79
80 80 **Tabulka:** v_subjects
81 81
82 -|=Název sloupce |=Datový typ |=Popis
83 -| id_subjects | smallint(10) | primární klíč
84 -| sport | varchar(10) | ID sportu (v_sports.id_sport)
85 -| shortcut | varchar(50) | kód ÚTVS předmětu (např. TUR01)
86 -| day | varchar(10) | den v týdnu (1-7)
87 -| begin | varchar(10) | čas začátku výuky
88 -| end | varchar(10) | čas konce výuky
89 -| hall | varchar(50) | ID haly (v_hall.id_hall)
90 -| lector | varchar(50) | ID vyučujícího (v_lectors.id_lector)
91 -| notice | text | poznámka (v HTML)
92 -| semester | tinyint(4) | parita semestru, ve kterém se vypisuje (1 – zimní, 2 – letní)
87 +| Název sloupce | Datový typ | Popis |
88 +|-------------------|---------------|---------------------------------------|
89 +| id_subjects | smallint(10) | primární klíč |
90 +| sport | varchar(10) | ID sportu (v_sports.id_sport) |
91 +| shortcut | varchar(50) | kód ÚTVS předmětu (např. TUR01) |
92 +| day | varchar(10) | den v týdnu (1-7) |
93 +| begin | varchar(10) | čas začátku výuky |
94 +| end | varchar(10) | čas konce výuky |
95 +| hall | varchar(50) | ID haly (v_hall.id_hall) |
96 +| lector | varchar(50) | ID vyučujícího (v_lectors.id_lector) |
97 +| notice | text | poznámka (v HTML) |
98 +| semester | tinyint(4) | parita semestru, ve kterém se vypisuje (1 – zimní, 2 – letní) |
93 93
94 94
95 -= Diagram =
101 +# Diagram
96 96
97 -{{yuml type="class" style="nofunky" scale="90" dir="LR"}}
98 -[v_destination| id_destination; name; url ]
103 +{{yuml type="class" style="nofunky" scale="90" dir="LR"}}[v_destination| id_destination; name; url ]
99 99 [v_hall| id_hall; name; url ]
100 100 [v_lectors| id_lector; title_before; name; surname; title_behind; pers_number; url ]
101 101 [v_sports| id_sport; sport; description ]

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation