Rozvrhy ÚTVS (databáze)

Rozvrhy ÚTVS (databáze)

Last modified by Miroslav Hrončok on 2016-04-26, 15:56

Tabulky

V databázi ÚTVS máme připravenou sadu pohledů, které zpřístupňují data potřebná pro sestavení rozvrhu.

Destinace

Destinace pro výcvikové kurzy (vícedenní kurzy mimo areál školy).

Tabulka: v_destination

Název sloupce Datový typ Popis 
id_destination smallint(10) primární klíč 
name varchar(50) název 
url varchar(250) URL stránky na utvs.cvut.cz 

Haly

Sportoviště ÚTVS, ve kterých probíhá výuka.

Tabulka: v_hall

Název sloupce Datový typ Popis 
id_hall smallint(6) primární klíč 
name varchar(50) název 
url varchar(250) URL stránky na utvs.cvut.cz 

Vyučující

Tabulka: v_lectors

Název sloupce Datový typ Popis 
id_lector tinyint(10) primární klíč 
title_before varchar(50) titul před jménem 
name varchar(50) křestní jméno 
surname varchar(50) příjmení 
title_behind varchar(50) titul za jménem 
pers_number varchar(20) osobní číslo (peridno v KOS) 
url varchar(250) URL stránky na utvs.cvut.cz 

Sporty

Tabulka sportů, které se na ÚTVS praktikují.

Tabulka: v_sports

Název sloupce Datový typ Popis 
id_sport smallint(10) primární klíč 
short varchar(50) kód (3znaková zkratka) 
sport varchar(50) název 
description text popis 

Zápisy studentů

V této tabulce, nepřesně nazvané jako studenti, se eviduje zápis studenta na konkr. předmět v daný semestr. V jednom semestru zde student může mít i více záznamů. Záznamy se po několika letech promazávají.

Semestr je ve formátu YYYY/ZZ_S, kde YYYY/ZZ značí akademický rok (např. 2012/13) a S paritu semestru (1, zimní; 2, letní).

Tabulka: v_students

Název sloupce Datový typ Popis 
id_student int(11) primární klíč 
personal_number int(11) osobní číslo (peridno v KOS) 
kos_kod varchar(20) kód zapsaného předmětu TV v KOS 
utvs int(11) ID zapsaného předmětu ÚTVS (v_subjects.id_subjects) 
semester varchar(10) semestr zápisu 
registration_date timestamp 
tour int(0) příznak udávající, zda je zapsaný předmět kurz (0/1) 
kos_code int(0) 

Předměty ÚTVS

Předmětem je zde myšlena konkrétní instance vyučovaného sportu, v daný den a hodinu. Pokud bychom chtěli najít paralelu s KOSem, tak tato entita představuje sloučenou instanci předmětu a její paralelku.

Tabulka: v_subjects

Název sloupce Datový typ Popis 
id_subjects smallint(10) primární klíč 
sport varchar(10) ID sportu (v_sports.id_sport) 
shortcut varchar(50) kód ÚTVS předmětu (např. TUR01) 
day varchar(10) den v týdnu (1-7) 
begin varchar(10) čas začátku výuky 
end varchar(10) čas konce výuky 
hall varchar(50) ID haly (v_hall.id_hall) 
lector varchar(50) ID vyučujícího (v_lectors.id_lector) 
notice text poznámka (v HTML) 
semester tinyint(4) parita semestru, ve kterém se vypisuje (1 – zimní, 2 – letní) 

Diagram

Tags: data
Created by Jakub Jirůtka on 2013-06-04, 23:39

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation