Role v IdM ČVUT

Changes for document Role v IdM ČVUT

Last modified by Jan Vlnas on 2014-06-18, 16:40
From version 1.2
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-09-14, 14:52
To version 2.1
edited by Jan Vlnas
on 2014-06-18, 16:40
Change comment: Oprava odkazu na VIC IDM

Metadata changes

Document author
XWiki.vlnasjirutjakn

Content changes

... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1 [Identity Management](http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_management) (IdM) je, zjednodušeně řečeno, systém pro správu údajů o identitách uživatelů, jejich rolí a privilegií napříč systémy.
2 2
3 -Na ČVUT funguje [centrální IDM](http://www.cvut.cz/pracoviste/vic/stranky/idm/identity-manager-idm/) provozované VIC, které pokrývá společné role napříč fakultami, přibližně do úrovně sekretářek vedoucích pracovníků. Nepokrývá role specifické pro jednotlivé fakulty.
3 +Na ČVUT funguje [centrální IDM](http://intranet.cvut.cz/pracoviste/vic/stranky/idm/identity-manager-idm/) provozované VIC, které pokrývá společné role napříč fakultami, přibližně do úrovně sekretářek vedoucích pracovníků. Nepokrývá role specifické pro jednotlivé fakulty.
4 4
5 5 Na FIT momentálně pracujeme na zavádění fakultního IdM, které bude přebírat společné role a atributy z centrálního IdM a doplňovat je o specifické role a atributy pro fakultní potřeby.
6 6

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation