Problémy s certifikáty v Javě
Last modified by Jakub Jirůtka on 2013-11-08, 20:34
From version 1.4
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-11-07, 20:05
To version 2.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-11-08, 20:34
Change comment: přidána sekce Vývojové servery Rozvoje

Content changes

... ... @@ -97,3 +97,9 @@
97 97 1. Otevřete z hlavního menu **Run → Edit Configurations…** a následně pod **Tomcat Server** vyberte konkrétní instanci.
98 98 2. Do pole **VM options** přidejte: `-Djavax.net.ssl.trustStore=/path/to/truststore` a potvrďte změny.
99 99 3. Máte-li Tomcat přes IDEA zrovna spuštěný, zastavte ho a znovu spusťte.
100 +
101 +
102 +
103 +## Vývojové servery Rozvoje
104 +
105 +Všechny **vývojové/testovací** instance aplikací provozovaných Oddělením pro rozvoj mají certifikáty podepsané kořenovým certifikátem „Valkyrie CA“ ([PEM](http://repository.fit.cvut.cz/files/valkyrie-ca.pem)). Jedná se o naši _self-signed_ CA, není tedy podepsaná žádnou důvěryhodnou CA. Pracujete-li s vývojovými/testovacími instancemi, tak stačí, když si mezi důvěryhodné certifikáty přidáte pouze tento kořenový (pro Javu viz postup výše).

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation