Pracovní nabídka – vývojář v JavaScriptu
Last modified by Jakub Jirůtka on 2015-05-29, 22:13
From version 2.2
edited by Jakub Jirůtka
on 2015-05-29, 17:18
To version 3.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2015-05-29, 22:13
Change comment: There is no comment for this version

Content changes

... ... @@ -10,8 +10,8 @@
10 10 **Výhodou je:**
11 11
12 12 * znalost Ruby (Ruby on Rails ale není potřeba),
13 -* povědomí o funkcionálním paradigma,
14 -* zkušenost s Node.js, knihovnami [[Deku>>https://github.com/dekujs/deku]], [[React.js>>https://github.com/facebook/react]], [[Ramda>>https://github.com/ramda/ramda]] či podobnými,
13 +* povědomí o funkcionálním programování,
14 +* zkušenost s Node.js, knihovnami [[React.js>>https://github.com/facebook/react]], [[Ramda>>https://github.com/ramda/ramda]] či podobnými,
15 15 * alespoň základní znalost //unix-like// systémů.
16 16
17 17 **Do našeho týmu zapadne vývojář:**

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation