OpenVPN klient na Linuxu

Changes for document OpenVPN klient na Linuxu

Last modified by Martin Matějek on 2014-08-20, 17:08
From version 11.2
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-09-13, 01:11
To version 12.1
edited by Martin Matějek
on 2013-09-13, 16:16
Change comment: There is no comment for this version

Metadata changes

Document author
XWiki.jirumatejakm14

Content changes

... ... @@ -1,15 +1,8 @@
1 -= Parametry VPN =
1 += GUI (NetworkManager) =
2 2
3 -* server: vpn.rozvoj.fit.cvut.cz
4 -* port: 1195
5 -* typ: routovaná
6 -* zařízení: tun
7 -
8 -== GUI (NetworkManager) ==
9 -
10 10 Můžete buď importovat konfiguraci z přibaleného konfiguračního souboru anebo vytvořit spojení ručně.
11 11
12 -=== A) Import konfigurace ===
5 +== A) Import konfigurace ==
13 13
14 14 Importovat konfigurační soubor (níže) do NetworkManageru a v GUI vybrat vaše certifikáty/klíče.
15 15 [[image:vpn-2.png]]
... ... @@ -32,10 +32,8 @@
32 32 [[image:vpn-4.png]]
33 33 [[image:vpn-5.png]]
34 34
35 -== Konfigurační soubor ==
28 += Konfigurační soubor =
36 36
37 -V případě, že nechcete nebo nemůžete použít GUI nástroje, upravte cesty ke klíči a certifikátům v následujícím konfiguračním souboru a připojte se přímo přes openvpn.
38 -
39 39 {{code}}
40 40 client
41 41 remote vpn.rozvoj.fit.cvut.cz 1195
... ... @@ -54,3 +54,5 @@
54 54 user openvpn
55 55 group openvpn
56 56 {{/code}}
48 +
49 +V případě, že nechcete nebo nemůžete použít GUI nástroje, upravte cesty ke klíči a certifikátům v následujícím konfiguračním souboru a připojte se přímo přes openvpn z příkazové řádky.

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation