OAuth 2.0

Changes for document OAuth 2.0

Last modified by Jakub Jirůtka on 2017-01-18, 15:59
From version 2.2
edited by Jakub Jirůtka
on 2015-10-07, 21:31
To version 3.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2015-10-07, 21:33
Change comment: Změna URI endpointů

Content changes

... ... @@ -19,9 +19,9 @@
19 19
20 20 Fakultní OAAS běží na adrese https://auth.fit.cvut.cz/oauth/. Adresy jednotlivých „endpointů“ jsou následující:
21 21
22 -* Authorization Endpoint: https://auth.fit.cvut.cz/oauth/oauth/authorize
23 -* Token Endpoint: https://auth.fit.cvut.cz/oauth/oauth/token
24 -* TokenInfo Endpoint: https://auth.fit.cvut.cz/oauth/api/v1/tokeninfo?token={value}
22 +* Authorization Endpoint: https://auth.fit.cvut.cz/oauth/authorize
23 +* Token Endpoint: https://auth.fit.cvut.cz/oauth/token
24 +* Check Token Endpoint: https://auth.fit.cvut.cz/oauth/check_token
25 25
26 26 == Pro vývojáře klientských aplikací (client) ==
27 27

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation