Užitečné odkazy k RESTful API

Užitečné odkazy k RESTful API

Last modified by Jakub Jirůtka on 2013-06-12, 22:04

Přehled užitečných článků, knihoven a dalších zdrojů týkajících se RESTful API.

Články

Knihy

Frameworky a knihovny

  • Apache CXFkomplexní framework pro (nejen) RESTové služby v Javě
  • RESTEasyframework pro tvorbu RESTful služeb implementující JAX-RS
  • apiary.ioframework pro tvorbu interaktivní dokumentace RESTful služeb (český start-up)
  • Swaggerframework pro tvorbu interaktivní dokumentace RESTful služeb
  • MireDotgenerátor interaktivní dokumentace pro JAX-RS
Tags: API
Created by Jakub Jirůtka on 2013-04-25, 18:03

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation