Wiki FIT ČVUT v Praze » Selenium - integrace s Jenkins

Selenium - integrace s Jenkins

Last modified by Aleš Fišer on 2015-06-06, 14:15

Jeden ze způsobů je PhantomJSDriver. Tento způsob nespouští prohlížeč, ale dovede dělat "sceenshoty".

Link od učitele(Roman Strobl) předmětu na selenium https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-ATS/lectures/start , https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-ATS/tutorials/start

Jak zprovoznit

1) stahnout z http://phantomjs.org/download.html
2) nastavit v kodu

DesiredCapabilities caps = new DesiredCapabilities();
caps.setJavascriptEnabled(true);
caps.setCapability("takesScreenshot", true);
caps.setCapability(PhantomJSDriverService.PHANTOMJS_EXECUTABLE_PATH_PROPERTY,<cesta k exe>);

webDriver = new PhantomJSDriver(caps);

3) screenshoty delat

final TakesScreenshot t = (TakesScreenshot) webDriver;
final File file = t.getScreenshotAs(OutputType.FILE);
FileUtils.copyFile(file, new File("/screenShot.png"));

Otázky řešení k reseni:

  • Kdy spouštět testy? dočasné řešení 20 minut po tom,co se příslušné warko šoupne na liferay.test
  • Jak ukládat screenshoty tak,aby byly k nalezení a aby byly zálohované? dočasně timestamp v názvu
Tags:
Created by Aleš Fišer on 2014-04-07, 17:24

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation