Projekt OpenID Connect

Changes for document Projekt OpenID Connect

Last modified by Jakub Jirůtka on 2014-09-17, 20:04
From version 2.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-04-19, 22:58
To version 3.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-04-25, 14:53
Change comment: přidány zdroje od Ivana Novakova

Content changes

... ... @@ -1,4 +1,4 @@
1 -[OpenID Connect] je odlehčené řešení pro [správu identit](http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_management) postavené na protokolu [OAuth 2.0], které mj. poskytuje [SSO (Single sign-on)][SSO]. V současné době prochází standardizací v rámci OIDF (OpenID Foundation) a už nyní ho využívá např. společnost Google (viz [OAuth2 Login](https://developers.google.com/accounts/docs/OAuth2Login)).
1 +[OpenID Connect] je odlehčené řešení pro [správu identit](http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_management) postavené na protokolu [OAuth 2.0], které mj. poskytuje [SSO (Single sign-on)][SSO]. V současné době prochází standardizací v rámci OIDF (OpenID Foundation) a už nyní ho využívá např. společnost Google (viz [OAuth2 Login](https://developers.google.com/accounts/docs/OAuth2Login)).
2 2
3 3
4 4 Cíl projektu
... ... @@ -10,10 +10,10 @@
10 10 Požadavky
11 11 ---------
12 12
13 -* Soulad s vybranými [OpenID Connect 1.0 specifikacemi][OpenID Connect] ve verzích platných k podzimu roku 2013 (v rešerši nutno upřesnit, které profily jsou nutné pro SSO).
13 +* Soulad s vybranými [OpenID Connect 1.0 specifikacemi][OpenID Connect] ve verzích platných k podzimu roku 2013 (v rešerši nutno upřesnit, které profily jsou nutné pro SSO).
14 14 * Modulární řešení umožňující různé způsoby autentizace uživatelů; požadována je podpora Shibboleth a lokální databáze.
15 -* Integrace Shibboleth SP implementovaném v Javě (nejspíš nad [Spring Security]), tj. bez závislosti na Apache a Shibboleth démonu (shibd).
16 -* Integrace s „CTU OAuth2 Autorizačním Serverem“ (pracovní název) a AppsManagerem pro správu klientů (Jakub Jirůtka a Tomáš Maňo).
15 +* Integrace Shibboleth SP implementovaném v Javě (nejspíš nad [Spring Security]), tj. bez závislosti na Apache a Shibboleth démonu (shibd).
16 +* Integrace s „CTU OAuth2 Autorizačním Serverem“ (pracovní název) a AppsManagerem pro správu klientů (Jakub Jirůtka a Tomáš Maňo).
17 17 * Implementace v jazyce Java EE (s využitím [Spring Framework]).
18 18 * Uvolnění pod _open-source_ licencí (nejspíš MIT).
19 19
... ... @@ -46,3 +46,18 @@
46 46 [Shibboleth]: http://shibboleth.net/
47 47 [Spring Framework]: http://www.springsource.org/spring-framework
48 48 [Spring Security]: http://www.springsource.org/spring-security
49 +
50 +
51 +Zdroje
52 +======
53 +
54 +**Shibboleth:**
55 +
56 +* [návody na FEL](https://wiki.fel.cvut.cz/net/admin/aai/index)
57 +* [návody na eduID](http://www.eduid.cz/wiki/eduid/admins/howto/deploy/index)
58 +* [základní flow](https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/SHIB2/FlowsAndConfig)
59 +* [zabezpečení aplikace](https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/SHIB2/NativeSPApplicationModel)
60 +* [metadata](https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/SHIB2/Metadata)
61 +* [architektura SP](https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/SHIB2/NativeSPArchitecture)
62 +* [souhrn](https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/SHIB2/NewUnderstandingShibboleth)
63 +* [SP deployment](http://www.switch.ch/aai/support/serviceproviders/)

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation