Liferay-services

Changes for document Liferay-services

Last modified by Jakub Jirůtka on 2013-05-10, 21:49
From version 7.3
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-05-06, 16:37
To version 8.1
edited by Aleš Fišer
on 2013-05-09, 11:34
Change comment: There is no comment for this version

Metadata changes

Document author
XWiki.jfiserutjakle

Content changes

... ... @@ -2,6 +2,8 @@
2 2
3 3 Zavedení mechanismu pro sdílení služeb přes JavaCode na úrovni Liferay.
4 4
5 +[[priklad pouziti s obrazky]]
6 +
5 5 = Popis Implementace =
6 6
7 7 Postup je inspirovaný starým Liferay přístupem k services. V mechanismu jsou zahrnuté 3 moduly:

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation