Liferay-services

Changes for document Liferay-services

Last modified by Jakub Jirůtka on 2013-05-10, 21:49
From version 6.1
edited by Aleš Fišer
on 2013-05-06, 12:00
To version 7.1
edited by Aleš Fišer
on 2013-05-06, 12:06
Change comment: There is no comment for this version

Content changes

... ... @@ -1,8 +1,13 @@
1 +=Motivace=
2 +Zavedení mechanismusu pro sdílení služeb přes JavaCode na úrovni Liferay.
3 +
4 +=Popis Implementace=
5 +
1 1 Postup je inspirovaný starým Liferay přístupem k services.
2 2 V mechanismu jsou zahrnuté 3 moduly:
3 3 * client - portlet, jež využívá službu
4 -* služba = service - war,jež obsahuje implementaci služby
5 -* interface = contract
9 +* služba - service - war,jež obsahuje implementaci služby
10 +* interface - contract
6 6
7 7 == Modul interface - contract==
8 8

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation