Liferay-services

Changes for document Liferay-services

Last modified by Jakub Jirůtka on 2013-05-10, 21:49
From version 10.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-05-10, 21:39
To version 11.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-05-10, 21:49
Change comment: sloučeno se stránkou priklad+pouziti+s+obrazky

Content changes

... ... @@ -1,9 +1,12 @@
1 1 = Motivace =
2 2
3 -Zavedení mechanismu pro sdílení služeb přes JavaCode na úrovni Liferay.
3 +Zavedení mechanismu pro sdílení služeb přes JavaCode na úrovni Liferay. Pěkným příkladem je aktuální způsob komunikace jednotlivých portletů s databází. Zde si každý portlet s sebou táhne vlastní JAR knihovnu, která vytvoří nové spojení do databáze atd. (první obrázek)
4 4
5 -[[priklad pouziti s obrazky]]
5 +Po úspěšném zavedení mechanismu by komunikace měla vypadat jak naznačuje další obrázek. Portlety znají pouze rozhraní pro komunikaci se službou (knihovnou) a vlastimplementace služby je ve WAR souboru, který se deployuje na Liferay zvlášť. Pouze tato služba má spojení do databáze.
6 6
7 +[[image:sspV1.png]] [[image:sspV2.png]]
8 +
9 +
7 7 = Popis Implementace =
8 8
9 9 Postup je inspirovaný starým Liferay přístupem k services. V mechanismu jsou zahrnuté 3 moduly:

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation