Hastebin

Changes for document Hastebin

Last modified by Jakub Jirůtka on 2013-12-31, 01:29
From version 1.2
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-04-10, 17:40
To version 2.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-12-31, 01:29
Change comment: přidány odkazy na různé klienty a odebrán Pythoní kód

Content changes

... ... @@ -17,29 +17,9 @@
17 17 Haste klient
18 18 ============
19 19
20 -Do Hastebin lze jednoduše vkládat i přímo z příkazové řádky. Existuje na to nespočet skriptíků v různých jazycích, jeden z nich je třeba tento v Pythonu:
20 +Do Hastebin lze jednoduše vkládat i přímo z příkazové řádky. Existuje na to nespočet skriptíků v různých jazycích, například:
21 21
22 -```python
23 -#!/usr/bin/env python3
24 -
25 -"""
26 -Usage:
27 -$ cat hastebin.py | ./hastebin.py
28 -http://hastebin.com/KEY
29 -$ ./hastebin.py hastebin.py
30 -http://hastebin.com/KEY
31 -"""
32 -
33 -import json, requests, sys
34 -
35 -URL = "http://haste.fit.cvut.cz"
36 -
37 -if sys.stdin.isatty():
38 - with open(sys.argv[1], 'r') as filedata:
39 - data = "".join(filedata.readlines()).strip()
40 -else:
41 - data = "".join(sys.stdin.readlines()).strip()
42 -
43 -response = requests.post(URL + "/documents", data)
44 -sys.stdout.write("%s/%s\n" % (URL, json.loads(response.text)['key']))
45 -```
22 +* [seejohnrun/haste-client](https://github.com/seejohnrun/haste-client) (Ruby)
23 +* [jirutka/haste-client](https://github.com/jirutka/haste-client) (Python)
24 +* [ajryan/WinHaste](https://github.com/ajryan/WinHaste) (C#)
25 +* [flores](https://gist.github.com/flores/3670953) (Bash)

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation