GitLab

Changes for document GitLab

Last modified by Jakub Jirůtka on 2014-01-23, 15:10
From version 2.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-09-22, 20:03
To version 3.1
edited by Jan Pospíšil
on 2014-01-16, 15:47
Change comment: There is no comment for this version

Metadata changes

Document author
XWiki.jpospirutjak17

Content changes

... ... @@ -9,7 +9,7 @@
9 9 Jak ho začít používat?
10 10 ======================
11 11
12 -Gitlab běží na adrese https://gitlab.fit.cvut.cz/ a má do něj přístup kdokoli z akademické obce FIT. Autentizace se provádí proti LDAP serveru FIT, takže se přihlásíte svým loginem a _fakultním_ heslem (ne tím do KOSu).
12 +Gitlab běží na adrese https://gitlab.fit.cvut.cz/ a má do něj přístup kdokoli z akademické obce FIT. <s>Autentizace se provádí proti LDAP serveru FIT, takže se přihlásíte svým loginem a _fakultním_ heslem (ne tím do KOSu).</s> Přihlásíte se svým školním loginem/heslem (jako do KOSu).
13 13
14 14
15 15 Doporučení

This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation