Integrace Gitu v NetBeans

Integrace Gitu v NetBeans

Last modified by Jakub Jirůtka on 2013-06-01, 20:00

NetBeans mají bohužel velmi špatnou podporu Gitu, uživatelské rozhraní je neintuitivní a nabízí jen zlomek z toho, co Git umí. Doporučuji pro interakci s Gitem používat spíše příkazovou řádku nebo externího Git klienta a z podpory v NetBeans využívat jen integraci v editoru (zvýraznění změněných řádků, procházení historie apod.) Pokud přesto chcete Git ovládat primárně z NetBeans a bojíte se příkazové řádky, následujte tento návod.

Inicializace nového repozitáře

Tento scénář platí pro případ, kdy jste na GitLabu právě vytvořili nový projekt, jehož repozitář zatím zeje prázdnotou.

 1. Vygenerujte si svůj SSH klíč, pokud ho ještě nemáte, a jeho veřejnou část přidejte do GitLab.
 2. Inicializujte nový Git repozitář pro váš projekt, pokud jste tak již neučinili;
  • klikněte pravým tlačítkem myši na váš projekt ve stromu projektů (Window → Projects),
  • dále Git → Initialize, potvrďte „OK“.
 3. Proveďte commit do (lokálního) repozitáře;
  • Git → Commit,
  • napište stručný log vystihující provedené změny,
  • zkontrolujte, zda je správně nastavený „Author“ a „Commiter“,
  • označte v seznamu souborů pouze ty, které chcete commitnout,
  • nakonec potvrďte klikem na „Commit“.
 4. Proveďte push provedených změn do vzdáleného repozitáře;
  • Team → Remote → Push…,
  • vyplňte požadované údaje;
   • Repository URL: SSH adresa repozitáře, kterou vidíte na GitLab hned pod menu (ve tvaru git@gitlab.fit.cvut.cz:<YOUR_PROJECT>.git),
   • Private/Public Key / Private Key File: vyberte váš soukromý SSH klíč, který jste si vygenerovali (musí být ve formátu OpenSSH!),
   • Passphrase: pokud máte svůj SSH klíč zaheslovaný, zadejte jeho heslo, jinak nechte prázdné,
  • v dalším kroku vyberte lokální a vzdálenou větev (master -> master),
  • kliknutím na „Finish“ se provede push na GitLab.

Import projektu z existujícího repozitáře

Tento scénář platí typicky pro případ, kdy vás kolega přidá do již rozběhnutého projektu (neprázdný repozitář), na kterém nyní máte začít pracovat.

 1. Vygenerujte si svůj SSH klíč, pokud ho ještě nemáte, a jeho veřejnou část přidejte do GitLab.
 2. Naklonujte vzdálený repozitář z GitLab.
  • Team → Git → Clone…,
  • vyplňte požadované údaje;
   • Repository URL: SSH adresa repozitáře, kterou vidíte na GitLab hned pod menu (ve tvaru git@gitlab.fit.cvut.cz:<YOUR_PROJECT>.git),
   • Private/Public Key / Private Key File: vyberte váš soukromý SSH klíč, který jste si vygenerovali (musí být ve formátu OpenSSH!),
   • Passphrase: pokud máte svůj SSH klíč zaheslovaný, zadejte jeho heslo, jinak nechte prázdné,
  • v dalším kroku vyberte větve, na kterých chcete pracovat (většinou master),
  • nakonec zbývá vyplnit;
   • Parent Directory & Clone Name: cílový adresář, do kterého se projekt uloží,
   • Remote Name: zástupné jméno repozitáře, pro primární se používá „origin“,
  • kliknutím na „Finish“ se vytvoří váš lokální klon vzdáleného repozitáře a NetBeans by vám měli nabídnout otevření projektu.

Nezapomeňte na to, že commit změn se vždy provádí do vašeho lokálního repozitáře (v adresáři /.git pod vaším projektem). Jakmile je chcete přenést do repozitáře na GitLab, musíte provést push.

Tags: git návod
Created by Jakub Jirůtka on 2013-04-06, 03:30

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation