Alfresco

Changes for document Alfresco

Last modified by Jakub Jirůtka on 2013-11-26, 16:18
From version 4.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-11-26, 15:43
To version 5.1
edited by Jakub Jirůtka
on 2013-11-26, 16:18
Change comment: přidán SHA1 otisk certifikátu a upozornění na jeho kontrolu

Content changes

... ... @@ -5,7 +5,9 @@
5 5 **Alfresco Share:** https://alfresco.fit.cvut.cz/share/
6 6 **Administrační rozhraní:** https://alfresco.fit.cvut.cz/alfresco/
7 7
8 +**Otisk certifikátu:** a3:68:75:33:f9:db:62:46:7f:a9:d8:92:c6:14:ad:bf:cb:f8:53:77 (SHA1)
8 8
10 +
9 9 Přístup přes WebDAV
10 10 ===================
11 11
... ... @@ -58,7 +58,9 @@
58 58 * **Číslo portu:** 21
59 59 * **Uživatelské jméno:** _vaše uživatelské jméno ČVUT_
60 60 * **Heslo:** _vaše Heslo ČVUT_
61 -3. a klikněte na připojit.
63 +3. klikněte na připojit,
64 +4. při prvním přihlášení se vám zobrazí dialog pro potvrzení certifikátu; zběžně porovnejte SHA1 otisk s uvedeným na této stránce výše,
65 +5. pokud SHA1 otisk sedí, potvrďte certifikát; v opačném případě připojení zrušte (pravděpodobně jste se stal terčem útoku)!
62 62
63 63
64 64 Přístup přes CMIS

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation