Alfresco

Alfresco

Last modified by Jakub Jirůtka on 2013-11-26, 16:18

Alfresco je ECM/DMS, tedy systém pro správu dokumentů a podobného obsahu.

TODO

Alfresco Share: https://alfresco.fit.cvut.cz/share/
Administrační rozhraní: https://alfresco.fit.cvut.cz/alfresco/

Otisk certifikátu: a3:68:75:33:f9:db:62:46:7f:a9:d8:92:c6:14:ad:bf:cb:f8:53:77 (SHA1)

Přístup přes WebDAV

K dokumentům v Alfresco je možné přistupovat i přes internetový protokol WebDAV (RFC-4918), rozšíření HTTP protokolu pro tzv. Read/Write Web. Podporu WebDAV již najdeme ve všech běžných OS (vč. Windows), takže není nutné instalovat žádného speciálního klienta. WebDAV zdroj je zpravidla možné připojit jako vzdálenou síťovou jednotku, obdobně jako SMB/CIFS (tzv. Windows sdílení).

Adresa: https://alfresco.fit.cvut.cz/webdav/

Klient cadaver

Na unixových systémech lze také použít řádkový klient cadaver

cadaver https://alfresco.fit.cvut.cz/webdav/

OS X Finder

WebDAV přes Finder je bohužel poměrně pomalý, neboť server bombarduje velkým množstvím zbytečných dotazů na své metasoubory (.DS_Store, .Spotlight-V100, …). Díky malému hacku na straně předřazeného proxy serveru (na tyto dotazy rovnou vrací 404, resp. 403; viz odkaz), se mi ho však podařilo velmi zrychlit.

 1. Otevřete Finder,
 2. stiskněte ⌘K (nebo přes menu Go → Connect to Server…),
 3. zadejte adresu: https://alfresco.fit.cvut.cz/webdav/,
 4. klikněte na Connect a zadejte vaše uživatelské jméno a heslo.

Přístup přes FTPS

FTPS znamená FTP over TLS/SSL, jedná se tedy o známý FTP s přidanou TLS/SSL vrstvou (data a hlavně přístupové heslo se přenáší šifrovaným kanálem). Pozor na to, že ne všechny FTP klienti toto podporují!

Adresa: ftps://alfresco.fit.cvut.cz/Alfresco (IPv4 only)
Port: 21 (explicit TLS!)

Klient lftp

Na unixových systémech lze použít například řádkový klient lftp (viz článek na Root.cz). Nejprve je nutné si stáhnout SSL certifikát CA TERENA, potom se již můžete připojit:

lftp -u USERNAME -e "set ssl:ca-file TERENA_SSL_CA.pem; set dns:order inet" alfresco.fit.cvut.cz/Alfresco (Parametry samozřejmě lze uložit do konfiguráku, viz man lftp.)

Klient WinSCP

Na Windows doporučujeme použít klient WinSCP. V populárním Total Commanderu nám připojení z neznámé příčiny bohužel nefungovalo.

 1. Spusťte WinSCP,
 2. vyplňte potřebné údaje pro připojení:
  • Přenosový protokol: FTP
  • Šifrování: TLS Explicitní šifrování
  • Hostitel: alfresco.fit.cvut.cz
  • Číslo portu: 21
  • Uživatelské jméno: vaše uživatelské jméno ČVUT
  • Heslo: vaše Heslo ČVUT
 3. klikněte na připojit,
 4. při prvním přihlášení se vám zobrazí dialog pro potvrzení certifikátu; zběžně porovnejte SHA1 otisk s uvedeným na této stránce výše,
 5. pokud SHA1 otisk sedí, potvrďte certifikát; v opačném případě připojení zrušte (pravděpodobně jste se stal terčem útoku)!

Přístup přes CMIS

CMIS je internetový protokol navržený speciálně pro DMS systémy. TODO

Adresa: https://alfresco.fit.cvut.cz/alfresco/cmisatom/

Created by Jakub Jirůtka on 2013-04-11, 23:00

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation