Activiti Explorer konfigurace

Changes for document Activiti Explorer konfigurace

Last modified by Tibor Szolár on 2014-05-14, 02:38
From version 6.1
edited by Tibor Szolár
on 2014-05-14, 02:07
To version 7.1
edited by Tibor Szolár
on 2014-05-14, 02:08
Change comment: There is no comment for this version

Content changes

... ... @@ -34,6 +34,20 @@
34 34
35 35 Pokud nechceme generovat demo data vůbec, stačí celou beanu `demoDataGenerator` v XML zakomentovat. Pokud bychom chtěli vytvořit pouze demo uživatele, je třeba nastavit všechny property kromě `createDemoUsersAndGroups` beany `demoDataGenerator` na false.
36 36
37 +Výsledek pak bude vypadat následnovně:
38 +
39 +```
40 + <bean id="demoDataGenerator" class="org.activiti.explorer.demo.DemoDataGenerator" init-method="init">
41 + <property name="processEngine" ref="processEngine" />
42 +
43 + <!-- Set following properties to false if certain demo data is not wanted -->
44 + <property name="createDemoUsersAndGroups" value="true" />
45 + <property name="createDemoProcessDefinitions" value="false" />
46 + <property name="createDemoModels" value="false" />
47 + <property name="generateReportData" value="false" />
48 + </bean>
49 +```
50 +
37 37 ## Konfigurace databáze - bez JNDI
38 38
39 39 1. Editujeme soubor `db.properties` v podsložce `classes`.
... ... @@ -60,7 +60,7 @@
60 60
61 61 Pokud nemáme na classpath potřebný JDBC Driver, nahrajeme ho do `tomcat-root/lib`. Pro PostgreSQL je ke stažení [zde](http://jdbc.postgresql.org/download.html).
62 62
63 -V případě Postgresu epíšeme parametr `defaultAutoCommit` beany `dataSource`
77 +V případě Postgresu bude nejspíš potřeba parametr `defaultAutoCommit` beany `dataSource`
64 64 z
65 65
66 66 ```

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation